Telefon  +48 791 338 880

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Zapewniamy obsługę geodezyjną inwestycji: budownictwa drogowego i kolejowego, budownictwa kubaturowego i obiektów inżynierskich. Nadzorujemy m.in.: budowę dróg, mostów, wiaduktów, hal produkcyjnych, budynków usługowo-handlowych, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz sieci uzbrojenia terenu. Zakres realizowanych przez nas czynności geodezyjnych obejmuje: tyczenie budynków i budowli w terenie, kontrolę prawidłowości prac budowlanych, wykonanie pomiarów inżynierskich oraz inwentaryzację powykonawczą.

 

Tyczenie budynków i budowli w terenie

Wyznaczamy w terenie położenie projektowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Obsługujemy zarówno budowę domów jednorodzinnych, jak i dużych inwestycji deweloperskich. Z użyciem specjalistycznego sprzętu wytyczamy w terenie osie konstrukcyjne budowli, stabilizujemy charakterystyczne punkty przebiegu sieci oraz punkty osnowy realizacyjnej. Wytyczając budowle w terenie, zapewniamy usytuowanie przestrzenne zgodne z projektem i z zachowaniem odpowiednich odległości względem obiektów sąsiadujących oraz granic terenu, na którym planowana jest inwestycja. Wykonane czynności geodezyjne odnotowujemy w dzienniku budowy.

 

Dwie osoby w kaskach ochronnych i kamizelkach odblaskowych na tle budowy mostu

 

Obsługa geodezyjna obiektów inżynierskich

Zapewniamy obsługę geodezyjną inwestycji: budownictwa drogowego i kolejowego, budownictwa kubaturowego i obiektów inżynierskich, takich jak: drogi, mosty, wiadukty, tunele, linie kolejowe i tramwajowe. Tyczymy obiekty i sieci uzbrojenia terenu i zapewniamy obsługę geodezyjną budowy obiektów. Wykonujemy również pomiary inżynierskie obejmujące:

  • pomiary mas ziemnych,
  • pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich,
  • pomiary montażowe,
  • badanie pionowości obiektów,
  • badanie przemieszczeń, odkształceń i osiadań obiektów,
  • numeryczne modele terenu.